DRODZY RODZICE,
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ OD 25 MARCA DO 10 KWIETNIA
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH REALIZOWANE JEST NAUCZANIE ZDALNE. W ZWIĄZKU Z TYM
UDOSTĘPNIAMY PRZYGOTOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA MATERIAŁY EDUKACYJNE POZWALAJĄCE NA
PRACĘ Z DZIECKIEM W DOMU I REALIZACJĘ TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ. PROSIMY

O ZAPOZNANIE SIĘ Z TEMATAMI PRZEWODNIMI I AKTYWNOŚCIAMI POZWALAJĄCYMI NA ICH REALIZACJĘ.
PONADTO UDOSTĘPNIONE SĄ TEŻ ZESTAWY ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH DO PRACY W DOMU.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT NA pp.przecza@op.pl

1. Przysmaki wielkanocne
 

2. Pisanki
 

3. Wielkanocny baranek
 

4. Wielkanocny stół
 

5. Symbole wielkanocne
 

BAJKI I FILMY O WIELKANOCY
 

DODATKOWE KARTY PRACY – 3 i 4 latki
 

DODATKOWE KARTY PRACY – 5 latki
 

DODATKOWE KARTY PRACY – 6 latki
 

EKSPERYMENTY DLA DZIECI
 

Literka J – dla 5 latków
 

Literka J – dla 6 latków