Drodzy rodzice.

W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizujemy następujące programy i projekty:

  1. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” ogólnopolski program dla przedszkoli pod patronatem wydawnictwa MAC. Poszczególne moduły realizowane są od września do czerwca
  2. „Uczymy dzieci programować” program związany z rozwijaniem kompetencji cyfrowych dzieci, zadania do wykonania publikowane są kilka razy w miesiącu, tematyka związana jest

m.in. z porami roku.

  1. „Dzieci uczą rodziców” Ogólnopolska Akcja Edukacyjna mająca na celu włączenie rodziców

w dyskusję o tematach realizowanych w czasie zajęć.

  1. „ABC –Ekonomii czyli pierwsze kroki w świecie finansów” Projekt Edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych i z zakresu przedsiębiorczości.
  2. „ Zarazkom się nie damy, bo o siebie dbamy”- program edukacji zdrowotnej przygotowany przez Państwowy Inspekcję Sanitarną przeznaczony dla dzieci sześcioletnich, realizacja przypadnie na II semestr roku szkolnego 2022/2023.

 

 

 


Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole pracuje w oparciu o „Program wychowania przedszkolnego” autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jest niezwykle bogaty w treści. Zawiera odniesienia do kompetencji kluczowych zawartych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i włączony do przedszkolnego zestawu programów.

 

JESTEŚMY ZMISIOWANYM PRZEDSZKOLEM

Po przeczytaniu powyższego tytułu zaczynamy zastanawiać się o co chodzi? Już wyjaśniam, otóż
w tym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w projekcie „ MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY” realizowanym przez wydawnictwo MAC. Co to oznacza? W naszym przedszkolu zamieszkał MIŚ o bardzo nietypowym imieniu ZDZIŚ. Ma swój domek i specjalną skrzynkę, w której pojawiać się będą różne zadania dla dzieci przez cały rok szkolny. Przedszkolaki wspólnie z Misiem poznawać będą świat a naszą drogę zaczniemy właśnie od literatury. Was Drodzy Rodzice też zapraszamy do wspólnej zabawy, dla Was też nasz MIŚ ZDZIŚ przygotuje coś ciekawego. Gwarantuję, że niespodzianek nie zabraknie. Zatem do dzieła, świat czeka….