Rada Rodziców

Każdego roku we wrześniu Rada Rodziców, którą stanowi ogół rodziców naszych przedszkolaków wybiera Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:
Przewodnicząca- Pani Gabriela Wieloch
z-ca przewodniczącej- Pani Monika Kasiuba
sekretarz-Pani Jowita Chrobot
Komisja Rewizyjna:
Członek- Jadwiga Oryszczyn
Członek- Anna Schweda