Rada Rodziców

Każdego roku we wrześniu Rada Rodziców, którą stanowi ogół rodziców naszych przedszkolaków wybiera Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Pani Monika Wróbel- przewodnicząca
Pani Marta Kuszyk- z-ca przewodniczącej
Pan Daniel Zawada- sekretarz

Członkowie:
Pani Elżbieta Szewczuk
Pani Emilia Biała