Zajęcia

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Nasze Przedszkole oferuje możliwość opieki logopedycznej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie zarówno dla dzieci, jak i dla wielu rodziców.
Nie trzeba dodatkowo szukać specjalisty, ani nigdzie dojeżdżać, wszystko mamy na miejscu.
Logopeda co jakiś czas przeprowadza tzw. badania przesiewowe, aby skontrolować mowę wszystkich dzieci
w przedszkolu i wyłonić te, które potrzebują jego pomocy.
Zachęcamy.

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

Gimnastyka, ważna sprawa…- czwartkowe zajęcia sportowe

W naszym przedszkolu bardzo ważny jest ruch, gimnastyka i szeroko rozumiany wysiłek fizyczny, który przedszkolaki uwielbiają. Stąd w każdy czwartek odbywają się zajęcia sportowe prowadzone przez Pana Adama Dziaska, nauczyciela wychowania fizycznego i trenera piłki nożnej, mające na celu rozwijanie zainteresowania aktywnością fizyczną. Zabawy
i ćwiczenia ruchowe spełniają bardzo ważną rolę, ponieważ pozwalają zachować postawę oraz wzmacniają odporność fizyczną organizmu. Dzieci nabywają umiejętność współpracy z kolegami i koleżankami, wzmacniają wiarę we własne siły i co najważniejsze dobrze się przy tym bawią. A przecież radosny nastrój i dobre samopoczucie to podstawa zgodnego współżycia w grupie.

 

ANGIELSKI

W naszym przedszkolu wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, bowiem chcemy, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i prowadzone są w formie zabawy, w korelacji z wszystkimi obszarami edukacji.

 

Zajęcia Taneczne w przedszkolu

13 października rozpoczęły się zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca. Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie oraz pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną.