Rekrutacja 2022/23

Dokumenty dotyczące rekrutacji do Przedszkola

Publicznego w Przeczy na rok 2022/23

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przeczy informuje, że listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 znajdują się na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki. Ponadto rodzice zostali poinformowani telefonicznie o przyjęciu dziecka bądź nie.

 

 zarządzenie -terminy

 

Kryteria Rekrutacji

 

Uchwała – Kryteria Rekrutacji

 

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

Zarządzenie – wzór wniosku do PP i PSP