Kadra

Karda Pegadogiczna:
Dyrektor- mgr Joanna Dziasek
Nauczyciel- wychowania przedszkolnego- Aleksandra Dejnek
Katecheta- ks. Tomasz Struzik
Logopeda- mgr Małgorzata Góźdź

Zajęcia dodatkowe:
Język angielski- mgr Joanna Dziasek
Zajęcia sportowe- mgr Adam Dziasek