Kadra

Grono Pedagogiczne:
Dyrektor- mgr Joanna Dziasek
Nauczyciel- wychowawca- mgr Aleksandra Dejnek- Wrzodek
Nauczyciel Logopeda-mgr Małgorzata Góźdź
Katecheta- ks. Tomasz Fortalski

Konsultacje nauczycieli dla rodziców:
Aleksandra Dejnek- Wrzodek- poniedziałek 15.30- 16.30
Joanna Dziasek- wtorek 15.30- 16.30
Małgorzata Góźdź- czwartek 15.30- 16.00