Archive | marzec 2020

Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski

W związku z szerząca się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, powodującego chorobę COVID-19 informuję:

od dnia 16 marca 2020 r. Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim oraz jednostki podległe będą zamknięte dla interesantów do odwołania

 

Wszelkie sprawy mogą załatwiać Państwo :

1) drogą korespondencyjną na adres:
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
Rynek 1
49-0340 Lewin Brzeski
 
Przedszkole Publiczne w Przeczy
Przecza 19
49-345 Skorogoszcz
 
2) wrzucając korespondencję do skrzynki podawczej przy wejściu do biur w budynku ul. Rynek 1 i Rynek 26
3) za pomocą komunikacji elektronicznej:

 • telefon – 77 424 66 00
 • fax – 77 424 66 38
 • poczta e-mail – lb@lewin-brzeski.pl
 • platforma e-puap.
 • pp.przecza@op.pl

W sprawach niecierpiących zwłoki, w celu ich załatwienia należy umawiać się z pracownikami telefonicznie.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – telefon 77 424 66 77 i 77 424 66 78
 2. Wydział Organizacyjny – Sekretariat – telefon 77 424 66 24
 3. Wydział Spraw Społecznych  – telefon 77 424 66 36
 4. Urząd Stanu Cywilnego – telefon 77 424 66 50
 5. Oddział Zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego – telefon 77 424 66 63
 6. Przedszkole Publiczne w Przeczy 694 756 931

Wykaz pozostałych danych kontaktowych do Wydziałów dostępny jest tutaj

Jednocześnie usilnie proszę rodziców o dopilnowanie by dzieci i młodzież w okresie w którym zostały zamknięte szkoły nie brały udziału w żadnych imprezach, spotkaniach, uroczystościach lub wspólnych zabawach.

Szanowni Państwo, przypominam, że czas w którym zamknięte są placówki oświatowe jest okresem kwarantanny, a na terenie całego kraju obowiązuje wprowadzony przez rząd całkowity zakaz organizowania imprez masowych oraz imprez artystycznych i rozrywkowych.

This entry was posted on marzec 13, 2020.

UWAGA… Zawieszone zajęcia w szkołach i przedszkolach

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Rządu RP zostają zawieszone zajęcia w szkołach i przedszkolach na okres dwóch tygodni, tj. od czwartku 12 marca do środy 25 marca br.

W okresie przejściowym, tj. w czwartek i piątek (12 i 13 marca) w szkołach i przedszkolach będą prowadzone wyłącznie zajęcia opiekuńcze. Już tym czasie, jeśli jest to możliwe, dzieci mogą pozostać w domach. W okresie przejściowym, Państwo jako rodzice, będziecie mieli czas na zorganizowanie opieki dla swoich dzieci, na okres bezwzględnego zamknięcia placówek dla uczniów, tj. od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca. W tym czasie w szkołach i przedszkolach będą prowadzone dyżury związane z właściwym zabezpieczeniem obiektów oraz z pracami związanymi z rekrutacją do przedszkoli i szkół.

Bardzo proszę o śledzenie stron internetowych szkoły/przedszkola oraz gminy, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje o kontynuacji lub zakończeniu zawieszenia zajęć.

Ponadto informuję, że autobusy szkolne w dniach od 16 do 25 marca nie będą kursowały.

Jednocześnie Przypominam rodzicom dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy im się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368) – szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa

Edukacji Narodowej.

Dyrektor

Szkoły/Przedszkola

This entry was posted on marzec 11, 2020.